Yöneticilik Liderlik Ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı

Yöneticilik ve liderlik kavramları sıklıkla aynı anlamda kullanılsa da bu iki karam birbirlerinden farklıdır. Yönetici bir şirketin veya kurumun belli bir bölümünün idare edilmesi ile ilgili görevlendirilmiş kişidir. Lider ise bir şirketin veya kurumun tümünde etkin rol oynayan, organizasyonun tüm üyelerinin üzerinde etki ve sahibi ve sözünü dinleten kişidir. Ancak bu etki ve söz dinletme belirli yaptırım gücüne dayanmaktaan ziyade saygı ve deneyimlere dayanır. Lider, organizasyon üyelerinin tümünde belli bir saygı yaratmış, kendini sevdiren, rol model alınan ve herkesin değer verdiği kişidir.

 

İyi bir yönetici ekibine liderlik eder, ekibini sürekli canlı tutar ancak aynı zamanda o ekibin bir parçası olduğunu da belli eder. Ekibinin ihtiyaçlarını sürekli kontrol eder ve en kısa zamanda gidermek için yapılması gerekenleri yapar. Ekibini önemsememeye, onları köleleri veya hizmet etmek zorunda olan kişiler olarak görmeye başladığı anda yönetici ile ekip arasındaki bağ kopar. Bu bağın kopması ile arka arkaya gelen krizler kötü sonuçların ortaya çıkmasına ve işlerin aksamasına hatta yapılamaz hale gelmesine neden olmaktadır.  Bu olanlardan sonra ise o yönetici ekibine asla liderlik edemez ve ekibi tarafından lider olarak görülmez. Yaptırmak zorunda olduğu her işi tamamen yaptırım gücünü kullanarak sözünü dinletmek zorunda kalır. Ancak organizasyonun üyeleri istenilen işi hakkıyla değil yapılması gerektiği minimum düzeyde yapar ve sorumluluk almaz. Bu yöneticinin ekibi hiç bir şekilde organizasyonda etkin rol oynamaz, sorumluluk almaz ve organizasyonunu önemsemez. Yapılacak işleri yapmak için asgari düzeyde çalışır, yaptığı işlerde de fazladan hiç bir şey katmaz.

 

Durum böyle olunca kurum ya da şirket verimli çalışamaz hale gelir ve hedeflerine ulaşmak için gereken özveri ve çalışmayı asla istenilen seviyede yakalayamaz. Bundan dolayı yöneticiler organizasyon içerisinde kilit rol oynamaktadır. Ancak yönetici asla her şey demek değildir. Şirketin veya kurumun işleyişi için gerekli adımları atan, uyumu sağlayan ve işlerin yolunda gitmesi için çalışan bir personelden başka bir şey değildir. Yönetici yukarıda liderin özelliklerini sergilemeye başladığı anda hem personellerin gözünde hem de şirket nezdinde her şey olmaya ve yapması gereken asıl görevini yapmaya başlar. 

 

Bundan dolayı Psikon Kurumsal Psikoloji Ve Terapi Merkezi olarak bizler yönetici pozisyonunda yer alan kişilerin organizasyon yönetimi, personelle diyolog ve etkili iletişim, liderlik vasfı ve özellikleri, kriz yönetimi gibi konularda danışmanlık vermekte ve yöneticinin kurum içerisinde lider olmasını ve işleri tam anlamıyla olması gerektiği gibi yürütmesini sağlamaktayız. Yöneticilerimiz bizden önce ve bizden sonra olarak ifade ettikleri bu danışma sürecinin sonunda yaptıkları işleri çok daha az enerji sarf ederek çok daha etkin ve sağlıklı yürüttüğünü ve hayatının her yönüyle tamamen değiştiğini ifade etmektedirler. Sizler de yöneticilik pozisyonunuzdaki varlığınızı liderlik konumuna yükseltmek ve çok daha başarılı bir kişi ve şirket olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilir ve lider haline gelebilirsiniz.