Hiperaktivite Ve Dikkat Eksikliği Terapisi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite birbirleriyle ilintili olsa da farklı iki kavramdır. Bir çocuk hiperaktif olabilirken dikkat eksikliği de vardır diyebiliriz. Ancak dikkat eksikliği olan bir çocuk hiperaktif olmayabilir. Bu iki sorun bir çok kişide birlikte görünürken, az da olsa yalnızca birini yaşayanlar da vardır.

 

Dikkat eksikliği hiperaktiviteden farklı olarak kendine özgü yönleri olan bir sorundur. Dikkat eksikliği olan çocuklar belli bir süre dikkatini sürdürmekte sorun yaşar. Söylenilenleri anlamada ve uygulamada zorluk çeker. Sürekli eşyalarını kaybedebilir ve unutkandır. Yoğun dikkat isteyen şeyleri yapmaktan nefret eder. Yaptığı şeylerde de detayları önemsemez ce sürekli olarak yanlış yapar.

 

Hiperaktivite ise dikkat eksikliğinden davranış biçimleri yönüyle oldukça farklı bir sorundur. Hiperaktif çocuklar siniz bozucu derecesinde hareketlilerdir. Hiperaktif insanlar çocukluklarında yaramazlık kavramına yeni bir boyut kazandırırken yetişkinliklerinde ise hiç bir şekilde yerlerinde duramazlar. Çok konuşurlar, karşısındakinin sözünü sürekli olarak keserler. İyi bir dinleyici olamazlar. Beklemeye tahammülleri yoktur. Banka ve alışveriş gibi sıra beklemek gerektiren yerlerde asla duramazlar.

 

Psikon Kurumsal Psikoloji Ve Terapi Merkezi olarak bizler dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocukların bu sorunun üstesinden gelebilmeleri için bilişsel-davranışsal terapi, dikkat artırma eğitimi gibi yöntemlerle sorunun olumsuz etkilerini hızlı bir şekilde en aza indirmekteyiz.