Boşanma Sürecinde Çocuk Terapisi

Günümüzde toplumsal ve ahlaki yapının değişimiyle birlikte boşanmalar da sürekli olarak artmaktadır. Boşanma süreci her iki taraf için oldukça yıpratıcı olabilirken çocuk için tümüyle yıkıcı bir durumdur. Anne ve babası boşanan çocukların evli anne ve babaya sahip çocuklara göre daha çok sorunlarının olduğu istatissel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Boşanma sürecinde eşler birbirleri ile olan problemlerine o kadar çok kafa yormaktadırlar ki çocuklarının durumunu ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları yeterince önemsememekte ya da öngörememektedirler. Her ne olursa olsun boşanma süreci eğer çocuk varsa mutlaka kontrollü ve uzmanlar eşliğinde yürütülmesi gereken bir süreçtir.

 

Boşanmış ailelerin çocukları, eğitim, psikolojik, sosyal, ekonomik ve davranış bozuklukları gibi bir çok problemi hayatları boyunca yaşamaktadırlar. Bu problemlerin ortaya çıkmaması ve hayatları boyunca bir çok problemi olan bireylere dönüşmeden önce mutlaka müdahale edilmesi gerekmektedir. Gerek çocuklarında gerek yetişkin olup kendi hayatlarında ve kendi evliliklerinde travmalarla dolu bir hayat sürmemeleri için boşanma sürecinin başında gerekli önlemlerin alınması ve nasıl bir yol izlenilmesi gerektiğini uzmanlar eşliğinde belirlemek gerekmektedir.