Vizyon

Psikon Kurumsal Psikoterapi Psikolojik Destek ve Terapi Merkezi olarak her insanın sağlıklı bir iş ortamında çalışmasını ve işlerinde harika bir çalışan, evlerinde de mutlu bir birey olmalarını hedefliyor ve amaç ediniyoruz. Mutlu bir çalışanın işini hakkıyla yapacağını, işine ve çalıştığı kuruma çok şey katacağını ve hem kendisini hem çalıştığı kurumu daha da ileriye taşıyacağını çok iyi biliyoruz. Bunu mümkün kılmak için doğru bilinen yanlışların düzeltilmesinin ve insan ruhunun derinliklerinde gizli kalmış problemlerin çözülmesi gerektiğinin farkındayız. Daha iyi işlere imza atmak isteyen tüm kurum ve şirketlerin hizmetindeyiz.

Günümüzde uzmanlıklar, iş kolları, şirketler ve kurumlar giderek çok daha spesifik bir hal almaktadır. Artık bir işi en iyi yapan kişi sadece o işi yapabilen ve tüm mesaisini bu işi yaparak geçiren kişiler olmuştur. Uzmanlık alanları azalmış ancak uzmanlık seviyeleri artmıştır. Bu durum iş hayatını giderek çok daha karmaşık bir hale getirmektedir. Bu karışık ortamda çalışanlar, yöneticiler ve şirket sahipleri seçimlerini ve çalışmalarını oldukça titiz bir şekilde yapmak ve deyim yerindeyse kılı kırk yarmak zorunda kalmaktadırlar. İşe en uygun çalışanlar bulmak hiç de kolay olmadığı gibi o çalışanları idare etmek ve verimli bir şekilde faydalanmak da kolay değildir. Özellikle alanında uzmanlaşmış kalifiye çalışan bulmak güünümüzde bu denli zorlaşmışken.

Şirketler ve kurumlar çok daha verimli bir şekilde çalışabilmek için bir çok konuda yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Yöneticiler işlerini çok daha iyi yürütebilmeleri için günümüzün değişen iş dinamiklerine ayak uydurmak ve bu dinamikleri çözümleyerek işlerinde uygulamak zorundadırlar. Şirket veya kurum sahipleri ise en hızlı ve sağlıklı bir şekilde daha çok büyümek için neyi nasıl yapmaları gerektikleri ile ilgili bir çok problemle karşılaşmaktadırlar. Doğru çalışanları seçmek, doğru yöneticileri göreve getirmek, iş imkanları yaratmak, yeni müşteriler ve yeni pazarlar bulmak ve daha bir çok şey.

Bu durum endüstri psikoloğunun doğuşuna ve psikoloji biliminin endüstri alanında kullanılmasına yol açmıştır. Endüstri psikologları diğer adıyla şirket veya firma psikoloğu ya da kurum psikoloğu çalıştıkları işyerlerinde düzeni sağlamak ve idame ettirmek, problemleri çözüme kavuşturmak ya da çözüm yollarını yetkililerle paylaşmak, şirket sahipleri ile yöneticiler, yöneticiler ile çalışanlar arasında sağlıklı bir bağ kurulmasını ve doğru iletişimin sağlanmasını mümkün kılmak, neyin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili eğitimler ve seminerler düzenleyerek şirketi çok daha işlevsel hale getirmek gibi bir çok sorumluluk ve görevleri vardır. Ancak günümüzde özellikle de ülkemizde yeterince yaygınlaşamamış bu iş kolu henüz tam olarak bilinmemektedir.

Psikon Kurumsal Psikoloji Ve Terapi Merkezi olarak bizler danışmanlık hizmeti verdiğimiz şirket ve kurumlarımıza tüm bu alanlarda özellikle bir endüstri psikoloğu çalıştırmaya imkânı olmayan şirketlere ve kurumlara bahsettiğimiz tüm konularda yardımcı olmaktayız. Hedefimiz şirketlerimize ve kurumlarımıza yol göstererek çok daha başarılı olmalarına katkıda bulunmak ve Dünya'da ses getirecek işler yapmalarını sağlamaktır. Türkiye olarak Dünya markası haline gelmiş şirketlere sahip olmak ve bu yolda bizlerin de katkısının olması en büyük mutluluğumuz olacaktır.