Aile İçi Şiddet Sorunu

 Aile içi şiddet günümüzde toplumda büyük yaralar açmış ve kamuoyunda maalesef sürekli yer edinen bir olaydır.  Aile içi şiddet bir çok kez insanların hayatlarını kaybetmesine kadar uzanan ciddi sonuçlarıyla günümüzün acı gerçeklerinden birisidir. Aile içi şiddetin hiç bir şekilde haklılığı olmadığı gibi tartışılacak bir boyutu da yoktur. Şiddet gören kadın ve çocukların kendileri talep etmese dahi müdahale edilmesi gerekmektedir. Günümüzde kanunların verdiği haklar sonuna kadar kullanılmalı ve yaşanan cinayetlerin son bulması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Bu tek tek bireylerin olmak üzere bütün toplumun sorumlu olduğu bir olaydır.

 

Ancak Aile İçi Şiddet yalnızca fiziksel şiddet olarak algılanmamalıdır. Hakaret etmek, özgürlüğü kısıtlamak, insanın istemediği şeyleri zorla yapmak veya yaptırmak, korkutmak, tehdit etmek de şiddetin farklı şekilleridir. Şiddetin her türlüsü kanunlarımızca suç kabul edilmiş ve bu suçu işleyenlerin de ağır cezalarla cezalandırılmaları sağlanmıştır. Aile içi şiddet kökeninde bir çok psikolojik hatta patolojik nedenleri olan bir durumdur. Şiddet uygulayan kişinin derhal uzmanlar tarafından geçmişinde yatan sorunları irdelenmeli ve her türlü tedavi yöntemi uygulanarak topluma faydalı sağlıklı bir birey haline getirilmelidir.

 

Şiddetin hiç bir şekilde açıklaması ve bahanesi olamaz. Hangi açıdan bakarsanız bakın şiddet, insanlık dışıdır. Aile İçi Şiddete Kanun nezdinde bakılacak olursa hiç bir sebebi ve bahanesi olmadığı gibi bu suçu hafifletecek bir neden de yoktur. Dini açıdan bakılacak olursa Aile İçi Şiddet Allah'ın kesinlikle yasakladığı ve lanet ettiği bir günahtır. Tüm kutsal kitaplarda eşler birbirine emanet edilmiştir. Eşler birbirlerinin malı değil, yaratıcının korumakla ve bakmakla görevlendirdiği emanetleridir. Felsefi açıdan bakacak olursak Aile içi Şiddet doğada hayvanların bile yapmadığı bir aşağılılıktır.