Psikon Kurumsal Psikoterapi Psikolojik Destek ve Terapi Merkezi Açıldı !

Psikon Kurumsal Psikoterapi Psikolojik Destek ve Terapi Merkezi olarak şirketlere ve kurumlara danışmanlık hizmeti vermek için kurulduk. Bu merkezi açmamızdaki en büyük amacımız şirketlere ve kurumlara karşılaştıkları problemlerde destek olmak ve Dünya çapında şirketler haline gelmelerini sağlamaktır. Verdiğimiz hizmetlerle bu hedefe doğru ilerlerken karşılarına çıkacak bir çok sorunu ve halihazırda mevcut bir çok problemi çözüme kavuşturmaktayız. Kurum içi iletişim, performans, motivasyon ve aidiyet sorunları, yöneticilik, liderlik ve kriz yönetimi danışmanlığı, planlama, toplantı ve sunum teknikleri, satış odaklı iletişim teknikleri, insan kaynakları yönetimi, çalışan danışmanlığı, şirket ve kurum danışmanlığı, sosyal sorumluluk projeleri danışmanlığı, seminer ve eğitim hizmetlerimizle tüm kurum ve şirketlerin çok daha başarılı ve sağlam adımlarla büyümelerine katkı sağlamaktayız.

Yalnızca kurum ve şirket içi değil, çalışanların özel ve ailevi problemlerine de çözüm bulmaktayız. Yaptığımız bir çok terapilerle bireysel ve ailevi sorunları da çözmekteyiz. Bireysel terapi hizmetlerimizde travma terapisi, takıntı bozukluğu, stres ve depresyon tedavisi, bağımlılık terapisi, panik atak ve fobi terapisi gibi belli başlı konularda hizmet vermekle birlikte daha bir çok problemlere de çare olmaktayız. Bunun yanında aile danışmanlığı hizmetlerimizde aile içi iletişim sorunları, aile içi şiddet sorunu, öncesi ve sonrası ile boşanma kararı, evililik ve çift danışmanlığı gibi bir çok sorun ve konuda bireylere destek olmaktayız.

Ayrıca çocuk terapisi hizmetlerimizde otizm, okul reddi, konuşma bozukluğu, tv ve oyun bağımlılığı, hiperaktivite ve dikkat eksikliği, sınav kaygısı, boşanma sürecinde çocuk ve ergenlik dönemi gibi konu ve sorunlarda ailelere ve çocuklara yardımcı olmaktayız.

Tüm bu konularda şirket ve kurumlara, çalışanlara, yöneticilere, ailelere, bireylere ve çocuklara verdiğimiz hizmetlerle sağlıklı bir toplumun ve sağlıklı bir ülkenin inşaası için elimizden geleni yapmak adına merkezimizi hizmete açtık. Siz değerli dostlarımızın her türlü ihtiyaçlarında yanlarında yer almaktan ve onlara psikoloji biliminin el verdiği ölçüde yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.