Boşanma Kararı Öncesi Ve Sonrası

Boşanma kararı insanların hayatlarında verebilecekleri en önemli kararların başında gelir. Böyle bir karar verilmeden önce eşler evliliğin devamı için yapılması gereken her şeyi yaptıklarından emin olmalıdır. Günümüzde maalesef bir çok boşanma kararı, üzerinde yeterince düşünülmeden, boşanmamak için yapılması gerekenler yapılmadan verilmektedir.

 

Yapılan araştırmalara göre özellikle gençlerin evliliklerinin ilk yıllarında hatta bir çoğu henüz bir kaç ayını bile doldurmadan boşanmaktadırlar. Bu drumun en büyük sebeplerinin başında mutlaka genç neslin tahammülsüz ve sabırsız olması gelmektedir. Evlilik bir insanın hayatında verebileceği belki de en büyük karardır. Evleneceği kişiyi seçmekte bu kararın içindedir. Ancak özellikle gençler evliliğin ciddiyetini yeterince anlayamamakta ya da hayat kaliteleri arttıkça hayatın zorluklarını yeterince görememekte ve evlilikle birlikte başlayan hayat mücadelesini sağlıklı yürütememektedir. Bu durumun sonucunda eşler çok çabuk boşanma kararı alarak bu mücadeleden kaçmaktadır.

 

Boşanma her ne kadar gençlerde daha büyük oranda olsa da uzun yıllar evli kalan bir çok aile de boşanmaktadır. Özellikle çocuklu ailelerin boşanması çok daha karmaşık ve sorunludur. Bu kararı vermeden önce eşlerin evlilikleriyle ilgili ellerinden gelen her şeyi yapmaları ihtiyaç duyduklarında uzman kişilerden destek almaları gerekmektedir. Çocuklu ailelerde boşanma zannedildiği gibi sorunları kökünden çözmez. Aksine çok daha karmaşık hale getirir. Çocukların durumu ve sorunları çok daha karmaşık ve ciddi hale gelir. Çocukların bu boşanmadan etlilenmemesi ya da en az şekilde zarar görmesi için eşlerin çok ciddi şekilde çaba göstermeleri gerekmektedir. Boşanma Sonrası Çocuk Konumuzda bu konuyu genel hatlarıyla açıklamaya çalıştık. 

 

Boşanma, öncesi ve sonrasıyla insanların hayatlarını ciddi şekilde etkileyen ve değiştiren bir durumdur. Eşler arasındaki problemlerin çözümü uzman desteğiyle mümkündür. Bu sorunları çözmeye çalışmadan boşanmayı düşünmek ve boşandığında tüm dertlerden kurtulacağını zannetmek oldukça yanlış bir düşüncedir. Yukarıda da söylediğimiz gibi boşanmak, özellikle çocuk sahibi eşlerin sorunlarını çözmemekte aksine çok daha karmaşık ve ciddi sorunlara ve sorumluluklara neden olmaktadır. Dolayısıyla boşanma kararı verilmeden önce uzmanlardan yardım alınmalı hiç bir şekilde ilerleme sağlanamıyorsa uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda boşanma süreci yürütülmelidir.