Liderlik Nedir

Liderlik denince akla birçok tanım gelir. Belli bir organizasyonun başında bulunan kişi, politik bir isim, ardından gelenlere yeni yol açan bir öncü ya da kurumların yönetiminden sorumlu olan kişi bu tanımlar arasında yer alır. Lider tanımını hak eden kişi hangi topluluğun başında olursa olsun bazı özel becerileri taşımak zorundadır. Aksi durumda bu kişi lider değil yönetici olur. Değişimlerin, yeniliklerin ve ilerlemenin ana aktörlerinden olan liderlerin bazı özelliklerini sizin için derledik.

1. İlham veren bir gelecek vizyonu inşa etmek!
Liderler sadece bugüne odaklanmazlar. Hangi sektörden bahsedersek bahsedelim, lider bugünün sorumluluklarından daha fazlasını düşler. Düşlediği bu gelecek hayalinde ekibindekilere ilham veren pırıltılar bulunur. Liderin düşlediği gelecek, hayal dünyasının bir ürünü değil, gerçek bir vizyon ve planlama ister. Bu ideal etrafında ekibinin toplanmasını ve bir araya gelmesini sağlar. Lider, aklındaki gelecek için bir yön tayin eder. Öncelikleri belirler. Hedefler koyar. Ancak yalnızca hedef koymakla kalmaz. Bu hedeflere ulaşmak için gerçekçi bir yol haritası ve görevler bütünü sunar. Lider bu vizyona ulaşmak için planlamanın yanı sıra, problem çözme, geleceği görme ve azla yetinmeme gibi özelliklere de sahip olmalıdır.

2. İnsanları motive etmek ve ilham vermek!
Bir işe başlarken ekibini inandırmak ve kendi hedefleri için birlikte yürümeye ikna etmek daha kolaydır. Ancak iş ilerledikçe ve bazı problemler ortaya çıkmaya başladıkça ekipteki kişilerin motivasyonu düşebilir. Tamamlanamayan görevler, aşılamayan problemler kişilerin hevesini kırarak liderlerini takip etme isteklerini zedeleyebilir. Bu durumda liderlerin gerçek güçlerini ortaya koymalarının zamanı gelmiştir. Liderler, problemler karşısında kişilerin güçlerini yeniden kazanması için onları motive etmeli, buldukları çözümler ve tutkularıyla ekiplerindeki kişilere ilham vermelidirler. Ayrıca doğal liderlerin birçoğunda kendiliğinden bir karizma bulunur. Kişiler bu karizma sayesinde hedefler konusunda daha hevesli olabilirler.

3. İyi yönetebilmek!
Liderler sadece bir vizyonu ortaya koymak ve kişileri motive etmekle kalmamalıdır. Liderlik için ekibindeki herkesi ve süreçteki her görevi iyi yönetmek önemlidir. Sadece sorumlulukların yerine getirilmesi yetmez. Birçok farklı karakterde kişinin çalıştığı ekiplerde herkesin yönetilebilmesi için aynı taktikler işe yaramayabilir. İyi bir lider, ekibindeki kişileri tanır. Kimi nasıl idare etmesi gerektiğini bilir. Süreçlere hakimdir. Yaşanabilecek aksaklıkları önceden görebilmenin yanı sıra, sıkıntılı süreçleri ve krizleri yönetmeyi de bilmek önemlidir. Gerçek bir lider gerektiğinde yönetim tarzını yeni durumlara adapte etmeyi de bilmelidir. Çünkü esnek yönetim stili ile her durumda idareyi elinde tutmak, vizyona ulaşmakta hayati önem taşıyabilmektedir.

4. Hedefe ulaşabilecek ekibi kurabilmek!
Liderler, hedeflerine ulaşmak için doğru ekibi bir araya getirmelidir. Başka bir iş için mükemmel vasıflara sahip bir kişi hedeflenen başarı için faydalı olmayabilir. Gerçek bir lider ekibindeki kişileri hedefine ulaşmaya uygun olarak seçmeli ve kişileri görevlerine yönlendirmelidir. Ekibindeki kişilerin zayıf ve güçlü yönlerine hakim olmalı, görev dağılımında en efektif olacağı pozisyona getirmelidir. Ayrıca ekibi kurmanın mümkün olmadığı, hali hazırda var olan bir ekiple çalışmak durumunda kalan iyi bir lider, öncelikle elindeki ekibi tanımaya çalışır. Hedeflere ulaşmak için verilecek görevleri kişilerin beceri ve potansiyellerine yönelik olarak paylaştırır. Ekibini iyi tanımak hem her çalışanın en iyi katkısını almayı hem de gerektiğinde kişileri motive etmeyi sağlar.