İş Yerinde İyi İletişim Kurmanın Faydaları

İş yerinde ortaya çıkan bir çok sorunun altında aslında tarafların arasında sağlıklı bir iletişim kurulamaması yatar. Sorunları daha yaşanmadan önce engellemek için atılacak en iyi adım, kurum içi iletişim konusunda belli bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışanları bu konuda eğitmektir. Kurum ve kuruluşların iletişimini iyileştirmesinin faydalarını sizin için listeledik.

1. İyi iletişim ile çatışmalar azaltılabilir.
İş yerindeki çatışmaların sebepleri arasında yanlış anlaşılma ve yanlış anlaşıldığını düşünme ilk sıralarda yer alır. Ayrıca çalışanlardan bazılarının kurumun sahip olduğu iletişim modelini anlamaması da çatışmalara neden olabilir. Çalışanların duygularının anlaşılmadığını düşünmesi ve umursanmadığını zannetmesi de yine istenmeyen çatışmalara neden olabilecektir. İyi bir iletişim ile tüm bu sıraladığımız maddelerin ortadan kaldırılması ve çatışmaların azaltılması mümkündür.

2. İyi Bir İletişim Çalışanlarla Olan İlişkileri İyileştirir
İş yerinde kuracağınız iyi ilişkiler, yöneticiler, işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri iyileştirir ve bağları güçlendirir. İyi bir iletişim modeli, çalışanların ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlamanızı sağlar. Çalışanların motivasyon kaynaklarını, yeteneklerini, becerilerini fark etmenizi sağlar. Şirketinizin ya da kurumuzun hedeflerine fayda sağlayacak yetenek ve becerileri geliştirmeniz için yol gösterir. İyi iletişime sahip çalışanlar çalıştıkları iş yerinde daha çok tatmin olur. Yöneticiler ve liderlerle çalışanlar arasındaki ilişkiler güçlenir.

3. İyi Bir İletişim Müşterilerle Olan İlişkileri İyileştirir
İyi iletişim sadece kurum içinde çalışan işçi ve yöneticileri değil, müşterileri de yakından ilgilendirir. Çünkü kurum içindeki iyi iletişim müşterilere de yansımaktadır. Müşterilerle yaşanacak çatışmaları azaltmak ve çözmek, onların ihtiyaçlarını anlamak, müşterilere anlaşıldıklarını hissettirmek de yine iyi bir iletişim modelini benimsemekle mümkündür.

4. İyi Bir İletişim İş Gücünün Daha Üretken ve Becerikli Olmasını Sağlar
İyi iletişim kurmak ve bunu gerçekleştirecek modelleri araştırarak kurum kültürüne dahil etmek, işveren ve yöneticilerin, çok daha üretken ve becerikli bir iş gücü ile çalışmasına neden olacaktır. Çünkü iyi bir iletişim ile yöneticiler çalışanlarının eğilim ve becerilerini yakından tanır. Gereken becerilere sahip çalışanlarını gerekli eğitimlere göndererek gelişmelerini sağlar. İyi ve sağlıklı bir iletişimin hüküm sürdüğü iş yerlerinde yenilikçilik ve yaratıcılık konusunda da ilerleme yaşanır. Çünkü çalışanlar kendi fikirlerini içtenlikle paylaşır ve bu durum yaratıcı beyin fırtınalarının kapılarını açar.