İnsan Kaynaklarının Kurum ve Kuruluşlar İçin Önemi

İnsan kaynakları şüphesiz ki bir kurumun en önemli parçalarından biridir. İnsan kaynakları denince akla sadece işe alım ve işten çıkarma kararları gelse de insan kaynaklarının kurum ve kuruluşlar için önemi bundan çok daha fazlasıdır. Biz de bu önemi daha net açıklamak için insan kaynaklarının kurum üzerindeki etkilerini bir araya getirdik.

Stratejik Yönetim
İnsan kaynakları bir iş yerinin başarısı için iş gücünün nasıl planlanacağını gösterir. Çalışanların seçimi gibi gelecekteki stratejik yönetimin gereksinimini karşılayacak işçi alımlarını da yine insan kaynaklarının gücü ve uzmanlığı belirler.

Maaşlar
İnsan kaynakları, kurumun bulunduğu sektördeki çalışanlara ve diğer şirketlere hakimdir. Aynı özelliklere ve yeteneklere sahip bir çalışan için hangi rakamların konuşulduğunu bilir ve bu çalışana nasıl teklif götürülmesi gerektiğini bilir. Böylece kurumun fazla ya da eksik değerde maaş vermesinin önüne geçilir.

Güvenlik ve Risk Yönetimi
Bir işveren çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir çevrede çalışmasından sorumludur. İnsan kaynakları departmanı, çalışma alanlarının güvenlik ve risk yönetimini yaparak hem işverenlerin sorumluluğunu yerine getirmesini sağlar hem de çalışanların güvenliğini garanti eder.

Eğitim ve Gelişim
Uzman bir insan kaynakları departmanı, çalışanların oryantasyonlarını gerçekleştirir. Bunun dışında üstlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeleri için gerekli gelişimi göstermelerini destekler. Çalışanlar ve görevler için uygun eğitimlere, kurslara, seminerlere katılmalarını sağlar.

Çalışan Mutluluğu
İnsan kaynaklarının işi, işe alım ve çıkarma süreçleriyle sınırlı değildir. Başarılı bir insan kaynakları departmanı, çalışanların mutluluğunu ve tatminini de sağlar. Çalışanın istek ve ihtiyaçlarını göz önüne alır ve onların motivasyonlarını artırarak, daha iyi performans göstermelerini sağlar.

İşe Alım ve İşten Çıkarma
İnsan kaynaklarının en bilinen görevi ve önemi çalışanların işe alımı ve işten çıkarılmasıdır. Doğru çalışanı doğru pozisyonda görevlendirecek şekilde işe almak, aynı şekilde performans gösteremeyen ya da diğer problemler nedeniyle iş tanımını karşılamayan kişilerin işten çıkarılması insan kaynakları sayesinde pürüzsüz bir şekilde halledilebilir.