Farklı Kuşaklardan Çalışanlar Nasıl Yönetilir?

Çalışma hayatında, farklı jenerasyonlardan, farklı kültürlerden ve farklı anlayışlardan bireyler bir araya gelir. Bu birliktelik avantajlar ve dezavantajları da beraberinde getirir. Çeşitliliğin başarıyı getirmesi için farklı kişileri yönetme konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu hafta sizlerle iş dünyasındaki farklı jenerasyonları ve bu jenerasyonları yönetmek için ipuçlarını paylaşacağız.

Baby Boomers Çalışanlar Nasıl Yönetilir?
Baby boomers 1946 – 1964 yılları arasında doğmuş kişilerin içinde yer aldığı kuşaktır. İş konusunda en olumlu karakteristik özellikleri, olumlu kişiler olmaları, akıl vermekten, yol göstermekten hoşlanmaları ve çok güçlü bir iş ahlakına sahip olmalarıdır. Bu kuşağın mensuplarının işten beklentilerinde öncelik iş verenin güvenilir olmasıdır. Baby boomers kuşağında iş konusundaki diğer beklentiler, hiyerarşi kültürü, saygı görme ve diğerlerine yol gösterme fırsatına sahip olma olarak sıralanabilir. Bu kuşaktaki çalışanları motive etmek için olumlu bakış açılarını besleyin. Tavsiye ve tecrübelerini işlevsel hale getirin. İşbirliği yapabilecekleri proje fırsatları sunun. Sadakatlerini kazanmak için deneyimlerini ve işe kendilerini adamlarını diğer kişilerin önünde ödüllendirin. Emeklilik için güven verin. Yaptıkları işin olumlu etkisini belirtin.

X Jenerasyonu Nasıl Yönetilir?
1965 – 1979 yılları arasında doğan nesle X jenerasyonu adı verilir. Bu jenerasyonun iş konusundaki en iyi karakteristik özellikleri bağımsız çalışabilmeleri, yenilikçi olmaları ve iyi iletişim kurabilmeleri olarak sıralanabilir. X jenerasyonu mensubu bireyler bir işte öncelikle güvenilir bir patron beklerler. Ardından problem çözme becerilerini sergileyebilecekleri, bağımsız hareket edebilecekleri işleri tercih ederler. İş yerindeki meslektaşları ile rekabet etmeye önem verirler. X jenerasyonunu motive etmek için eleştirel düşünce becerilerini kullanmalarına fırsat vermek önemlidir. Yaptıkları işlerdeki katkılarını dile getirin. Onlara kendi başlarına tamamlayabilecekleri anlamlı görevler verin. X jenerasyonuna mensup çalışanların sadakatini kazanmak için örnek bir lider olun. Gelişimlerini desteklemek için sık sık yüksek seviye projelere dahil edin. Her detayı yönetmeye çalışmaktan kaçının.

Milenyum – Y Kuşağı Çalışanlar Nasıl Yönetilir?
1980 – 1995 yılları arasında doğan kişiler, Milenyum Kuşağı ya da Y jenerasyonu mensubu olarak değerlendirilir. Bu kuşak, teknolojisi meraklısıdır, işbirliğine yatkındır. Toplumun kazanacağı faydaya büyük önem verir. Y kuşağı çalışanlar, empati kurabilen bir işveren ile çalışmak ister. Yaptığı işlerin bir anlam ifade etmesini bekler. Ayrıca işi ile birlikte yeni beceriler edinmeyi ister. İş yerinde esnekliğe önem verir. Y Kuşağı bir çalışanı motive etmek için ilham veren lider ve yöneticilerle çalışmalarını sağlamak gerekir. Çok hızlı bir şekilde feedback vermek, yönlendirmek ve başarılarını sunmalarına ve göstermelerine izin vermek motivasyonlarını yükseltir. Bu kuşağın mensuplarının sadakatini kazanmak için ilgi alanları ve hedeflerini öğrenin. Yaptığı işlerin sizin kurumunuza olan katkısını açıkça belirtin. Karar alma süreçlerine dahil edin ve fikirlerini sorun.

Z Kuşağı Nasıl Yönetilir?
Z kuşağı olarak kabul edilen kişiler 1996 yılından sonra doğan kişilerdir. Bu kişilerin en olumlu karakteristik özellikleri, dijital dünyaya hemen ayak uydurmaları, pratik olmaları ve farklı iş kollarında çalışırken daha verimli olmalarıdır. Z kuşağı bir çalışan iş vereninden kültürel olarak yetkin olmasını bekler. Rekabetçi ücretleri, istikrarı ve akıl hocalığını önemser. Bu kuşaktan çalışanların motivasyonu için onlara en iyi uygulama örneklerini göstermek, kendi başlarına keşfetmeleri ve yineleyerek öğrenmeleri için fırsat vermek önemlidir. Ayrıca Z kuşağından bir çalışan katkıları için açıkça teşekkür edilmesinden mutluluk duyar. Z kuşağına mensup çalışanların sadakatini kazanmak için onlara iyi bir maaş ve finansal istikrar sunun. Becerilerini iyileştirebilecekleri uygulama imkanları tanıyın.