Farklı Çalışma Stillerine Sahip Çalışanlar Nasıl Yönetilir?

Her çocukta farklı öğrenme stilleri olduğu gibi her yetişkinde de farklı çalışma stilleri olabilir. Çalışma stili, kişinin diğer kişilerle nasıl etkileşime girdiğini, nasıl düşündüğünü ve işleri nasıl tamamladığını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bir kişinin çalışma stili diğerinden daha iyi ya da daha kötü değildir. Her çalışma ekibinde, gelişme ve büyüme için farklı düşüncelere, çalışma tekniklerine ve kişilere ihtiyaç duyulur.

Bir ekip kurulurken, ekip lideri yeni takım üyesinin çalışma stilinin diğer üyelere uyup uymayacağına dikkat etmelidir. Ekipteki herkesin aynı çalışma stiline sahip olmasını değil, farklı çalışma stillerinin harmoni yaratmasını hedeflemeli ve kişilerin çalışma stillerinin kullanılabilmesini sağlamalıdır. Peki bahsettiğimiz bu farklı çalışma stilleri nelerdir? İş dünyasında en sık rastlanan çalışma stillerini sizler için derledik.

Liderler
Liderlik çalışma stiline sahip bir kişi etrafındakilere ilham verir. Ekip arkadaşlarının kendi hedefleri için heyecan duymalarını sağlar ve gelecek tasavvurlarını paylaşmaları ve kendisini takip etmeleri için cesaretlendirir. İnsanlar bu çalışma stilindeki kişileri dinleyip takip etme isteği duyarlar. Her ekipte mutlaka bir lider yer almalıdır. Liderlik çalışma stiline sahip kişiler zaman zaman gruptan uzaklaşabilirler. Bu yüzden liderlerin ekibinden çok uzaklaşmadığından emin olmakta fayda vardır.

İş Bitiriciler
İş bitirici çalışma stiline sahip kişiler, işlerin yapılıp tamamlanması hedefiyle çalışırlar. Yapılacak iş olmadığında sıkılırlar ve ilgileri dağılır. İş bitiricileri heyecanlandırmak için ona yapılacak işler ve görevler vermek gerekir. İş bitiriciler sadece işleri tamamlamaya odaklandıkları için bazen eylemlerinin sonuçlarını öngöremezler ve hatalar yapabilirler. Bazen de işe odaklandıkları için ekip üyeleri ile sağlıklı iletişim kurmayı ihmal edebilirler. Bu nedenle iş bitiricilerle çalışırken bu noktalara dikkat etmek gerekir.

Sevecenler
Sevecen çalışanlar her ekipte bulunması gereken çalışma stiline sahiptirler. Fazlasıyla anlayışı ve empatiklerdir. Bu yaklaşımları ile gruba uyum ve birliktelik katarlar. İnsanlar ekiplerinde bir sevecen bulunmasından keyif alırlar. Ancak sevecen çalışanlar bazen detayları ıskalayıp görevleri tamamlamakta zorlanabilirler. Bu nedenle bu tür çalışma stiline sahip kişileri sık sık yönlendirmekte fayda vardır.

Öğreniciler
Öğrenici çalışma stiline sahip kişiler yeni şeyler öğrenmekten, yeni bilgiler ve beceriler kazanmaktan mutluluk duyarlar. Bu kişiler bir sorunu tüm yönleriyle ele almak isterler. Strateji oluşturmada, büyük resmi görmede yeteneklidirler. Ancak harekete geçme konusunda o kadar başarılı değildirler. Bu nedenle etrafında mutlaka bir iş bitiricinin de bulunması gerekir.

Kaynaştırıcılar
Kaynaştırıcı stilindeki çalışanlar, ekipte fikir birliğine ulaşılması konusunda isteklidirler. Diplomatik bir yaklaşıma sahip olan kaynaştırıcılar ekibin bir arada olmasını sağlarlar. Bu yönleri ile sevecen çalışanlara benzeseler de kaynaştırıcılar daha çok ekibin bir arada işbirliği yaparak çalışmasını ve etkin sonuçlar almasını hedeflerler.

Öncüler
Öncü çalışma stiline sahip kişiler, tıpkı isimleri gibi öne çıkıp ilk adımı atmaya ve risk almaya heveslidirler. Yeni fikirler için harekete geçerler ve büyük resme bakarak diğerlerini de heyecanlandırabilirler. Oldukça yüksek enerjiye sahip olan öncüler, spontane kararlar alabilirler. Bu nedenle bu davranışlara dikkat etmekte ve mutlaka ekibinden destek aldığından emin olmakta fayda bulunur.

Sürücüler
Sürücüler bir hedefe odaklanan ve gerçekçi kararların peşinden giden çalışanlardır. Bu çalışanlar gerçekleri bulmakta ve hedefleri ortaya çıkmakta beceriklidir. Sürücüleri sıradan ve hali hazırda devam eden projelerde kullanmak yerine yeni projelerde yer almasını sağlamak zevkle ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

Koruyucular
Koruyucu çalışma stilindeki bir kişi, iş yerindeki istikrarı ve kuralları sever. Bir işi yapmadan önce defalarca düşünür. Risk alma konusunda isteksizdir. Ekiplerin ayaklarının yere sağlam basması konusunda koruyucular çok iyi ekip üyeleridir. Ancak koruyucular kendi başlarına kalırlarsa düşünceleri içinde kaybolabilirler. Bu nedenle onların derin düşüncelerinden faydalanmak ve ekipte mutlaka sürücü, iş bitirici ve öncülere de yer açmak dengenin sağlanması için şarttır.