Çalışanlarınızı Daha Yakından Tanımak İçin 5 Önemli Kişilik Boyutu

Psikologların bir kısmı, karakterin 5 temel boyutu olduğuna inanır. Bu 5 kişilik boyutu; dışadönüklük, uysallık, açıklık, dürüstlük ve nevrotiklik olarak sıralanır.

Büyük ya da küçük fark etmez, şirket ve kurumlarda çalışanları yakında tanımak ve hem zayıf hem de güçlü olduğu yönleri bilmek yöneticilerin işlerini kolaylaştırır.

AÇIKLIK
Açıklık özelliğine sahip kişiler dünya ve diğer kişiler hakkında bitmek tükenmez bir meraka sahiptir. Yeni şeyler öğrenmekten ve yeni şeyler denemekten zevk alırlar. Bu kişiler daha maceracı ve yaratıcıdır. Yeni şeylere açıktırlar, zorlu mücadeleleri severler.

DÜRÜSTLÜK
Dürüstlük özelliğine sahip kişiler düşünceli davranışlara sahiptirler. Kendilerini kontrol edebilir, hedefe yönelik çalışırlar. Planlama ve organize olma konularında iyidirler. Hazırlanma süreçleri için zaman harcarlar. Önemli işleri hemen tamamlarlar, detaylara önem gösterir ve program yapmaktan keyif alırlar.

DIŞADÖNÜKLÜK
Dışadönüklük özelliğine sahip kişiler, sosyal, konuşkan ve girişken olurlar. Dikkat odağı olmaktan hoşlanır, sohbetleri başlatır, yeni kişilerle tanışmaktan keyif alır, arkadaş ve tanıdıklardan oluşan geniş bir çevreye sahip olurlar. İnsanların çevresindeyken enerji dolu olurlar ve bazen de düşünmeden konuşabilirler.

UYSALLIK
Uysallık özelliğine sahip kişiler, güven, kibarlık, şefkat gibi özellikler taşırlar. Diğer kişiler hakkında iyi birer gözlemcidirler. Başkalarını önemserler, başkaları için empati göstermekte güçlüdürler, kişilerin mutluluğuna katkı vermeyi sever, ihtiyacı olanlara yardımcı olmaktan zevk alırlar.

NEVROTİKLİK
Nevrotik özelliklere sahip kişiler, kötü ruhsal durum, üzüntü, duygusal dengesizlikle öne çıkarlar. Bu kişiler sürekli stres yaşar, farklı konular üzerinde endişeler taşır, çabuk üzülür, ruh hali değişiklikleri yaşar, kaygılı hisseder ve stresli olaylar sonrası toparlanmakta güçlük çekerler.